Buffalo WZR-600DHP

Code: wzr600dhp
Created: 2017-07-01 21:30:22 -0700
Updated: 2019-08-03 18:12:42 -0700

https://openwrt.org/toh/hwdata/buffalo/buffalo_wzr-600dhp

Config

CONFIG_TARGET_ath79=y
CONFIG_TARGET_ath79_generic=y
CONFIG_TARGET_ath79_generic_DEVICE_buffalo_wzr-hp-ag300h=y
CONFIG_DEVEL=y
CONFIG_BUILD_LOG=y
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_BRCTL is not set
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_FREE is not set
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_PGREP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_TOP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_UPTIME is not set
# CONFIG_PACKAGE_6relayd is not set
# CONFIG_PACKAGE_firewall is not set
# CONFIG_PACKAGE_firewall3 is not set
# CONFIG_PACKAGE_odhcp6c is not set
# CONFIG_PACKAGE_ppp is not set
# CONFIG_PACKAGE_ppp-mod-pppoe is not set
CONFIG_PACKAGE_ptp-nocatauth=y
CONFIG_PACKAGE_ptp-node-with-ath9k=y

Devices

Device Builds